סיגל אבטובי
סיגל אבטובי
פסיכולוגית ארגונית

פסיכולוגית ארגונית, מפלסת את הדרך להצלחה מקצועית, הגשמה אישית והתנעה של הסטארט-אפ שלך.

www.sigalconsulting.co.il 

 sigal@sigalconsulting.co.il, 052-6754988