23 מאי 2019 08:30 - 18:00
אחוזת בית 2 תל אביב | הבורסה לניירות ערך...
26 מאי 2019 17:00 - 20:00
המרכז הבינתחומי הרצליה | בניין יזמות
 
27 מאי 2019 18:30 - 23:00
POWERBALL POLEG - גיבורי ישראל 10
28 מאי 2019 09:00 - 21:00
משרדי נתיבי ישראל, אריאל שרון. 3. אור יה...
28 מאי 2019 18:30 - 21:30
החרושת 27 רעננה
2 יוני 2019 07:30 - 01:00
המאה ועשרים 6 ראשון לציון | לאגו
4 יוני 2019 00:08 - 03:17
13 יוני 2019 16:30 - 19:30
מרכז יזמות ירוק - קמפוס רופין