מיכל חוצב
מיכל חוצב
פסיכולוגית ארגונית ויועצת למנהלים

פסיכולוגית ארגונית ויועצת למנהלים | mchozev@gmail.com | 052-8284789